Följande villkor gäller när du hyr våra blomväggar:


1. Priser

1.1) Alla priser avser styckepriser och gäller: Tre dagar

Dag 1: upphämtningsdag
Dag 2: användningsdag
Dag 3: återlämningsdag

1.2) Önskas fler dagar kan det ordnas utan extra kostnad under förutsättning att hyresgodset är ledigt. Lämna då en kommentar i kommentarsfältet i kassan.

2. Order

2.1) Vid mottagen order skickas en bekräftelse inom 24 timmar på angiven e-postadress.
2.2) I de fall det visar sig att lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för hyrestagarens order och leverans kan ej genomföras, erbjuds annullering av ordern.
2.3) Genom att slutföra köpet i kassan förbinder sig hyrestagare att följa gällande hyresvillkor. 

3. Avbokning

Avbokning eller minskning av order skall göras senast 14 dagar efter att ordern är bekräftat. Avbokning vid senare tillfälle utgår full hyra.

4. Betalning

Betalning görs på det vis kund väljer vara lämplig via Swish, kortbetalning, faktura eller delbetalning via Qvickly. Alla kortbetalningar hanteras av auktoriserad tredjepartsleverantören Qvickly.

    • Vid Swish betalning anges följande nummer:
      • 123 175 6220 (Melodifoto AB).

5. Försenad upphämtning eller retur

5.1) Upphämtning och retur ska ske på avtalad tid.
5.2) Vid förseningar mer än 15 minuter uthyraren kontaktas snarast. I annat fall kan vi inte garantera att vi kan lämna ut eller ta emot blomväggen.
5.3) Om hyrgodset inte returnerats på avtalad tid debiteras hyra löpande 1000 kr per påbörjad vecka tills dess att hyrgodset är returnerad.

6. Ansvar

6.1) Hyrestagaren ansvarar för hyrgodset samt emballage under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla skador och svinn till fulla varuvärdet.
6.2) Förstört material tillfaller inte hyrestagaren utan stannar i uthyrarens ägo.
6.3) Hyrestagaren ansvarar att vid mottagandet besikta hyresgodset så att det är i det skick som utlovas och åberopa rätten till reklamation omgående om hyrgodset inte är det. 
6.4) Om skada inträffar eller upptäcks på godset av hyrestagaren vid uthyrningstiden ska detta anmälas omgående utan några dröjsmål via e-post, sms eller telefonsamtal.
6.5) Om hyrgodset vid återlämning är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, debiteras kostnader för återställande, rengöring och/eller reparation.
6.6) Om hyresgods skadas i den grad att den inte kan återställas eller repareras är hyrestagaren ersättningsskyldig till hyrgodset totala värde upp till 30.000 SEK.
6.7) Melodifoto AB ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå hos person eller miljö i samband med användning eller hantering av hyrgodset.

7. Användningsområde

7.1) Hyrestagaren ska följa anvisningarna som medföljer blomväggen.
7.2) Hyrgodsen får ej förvaras ute i regn och snö.
7.3) Det är inte tillåtet att nita, spika eller märka hyrgodset med egna klistermärken eller liknande.
7.4) Hyrgodset skall återlämnas i samma skick som vid utlämnandet samt vara väl rengjorda.
7.5) Vid retur ska hyrgodset vara hopplockat på samma vis som levererat.

8. Transport

8.1) Hyrestagaren ansvarar för upphämtning och återlämning av hyrgodset i Uppsala.
8.2) Leverans och retur av hyresgodset kan beställas till Stockholmsregionen.

8.2.1) Leverans och retur av hyresgodset kan beställas till hela Stockholmsregionen till en kostnad av totalt 400 kr.
8.2.2 ) Frakt och returfrakt kan gäller alla vardagar. Sammanfaller uthyrning under en helg sker leverans och retur närmaste vardag utan att kostnadsmässigt belasta hyrestagaren.
8.2.3) Är leveransadressen annan än hyrestagarens hemadress åligger ansvaret hyrestagaren att hyresgodset kan tas emot, förvaras och returnas på angiven adressen.

9. Upphämtning återlämning

9.1) Upphämtning och återlämning sker enligt överenskommelse i Uppsala på utsatt tid.
9.2) Om frakt är beställt, är det hyrestagarens  ansvar att följa fraktbolagens anvisningar för upphämtning och återlämning. Om fraktbolaget inte kan fullgöra sina åtagande pga hyrestagaren försummelse eller oaktsamhet så förfaller det hyrestagaren att bekosta frakten.

10. Skick

Våra produkter har hyrts ut till event vilket innebär att produkterna inte är i nyskick.

11. Hyrestagaren

Hyrestagaren måste vara minst 18 år vid beställningstillfället. 

12. Uthyrare

Uthyrare är Melodifoto AB 559138-2477 via Blomvagg.se

13. Övrigt

Vid köp av specialanpassade produkter (ej uthyrning) gäller ej ångerrätt eller öppet köp enligt undantagen i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL).  Med det menas bland annat när man beställer  för att köpa en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.